CAT | ESP
manipulació de tripes
TRIPA LLIS DE VERRA
tripa-embotits-llis-verra
Composició: Llis de verra
Procedència: Intestí gruixut de la verra
Aspecte: Salat
Color: Blanc
Calibrat:

Original
Segons client 50/55/60/65/70/75/80+

Llargada Segons client
Presentació: En barrils nets i precintats, amb etiqueta identificativa on hi consta el proveïdor, registre sanitari, lot, nom del producte, nombre d’unitats, data producció i temps de conservació.
Conservació: Salmorra (aigua potable, sal, llimona i vinagre)
Traçabilitat:

Gràcies als sistemes de traçabilitat podem saber tot el procés que ha tingut la tripa, fins i tot quan va ser sacrificat el porc.

Sanitat: Passat positivament tots els controls microbiològics.
Caducitat: 12 mesos

Procés

tripa-llis-verra-proces1 tripa-llis-verra-proces2 tripa-llis-verra-proces3 tripa-llis-verra-proces5
La tripa es posa 24h. en aigua Neteja de la tripa Salat de la tripa Equilibrat de la tripa
 
Manipulació de Tripes S.L Passeig Canigó, 7 08506 Calldetenes  Tel. 93 8863628  mtripes@mtripes.net
Disseny i Posicionament web Komunícalo